7 Ὀκτωβρίου

1007

7 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Σέργιος κα Βάκχος

     Ο γιοι ουλιανός Πρεσβύτερος κα Καισάριος Διάκονος

     Ο γιοι Λεόντιος πατικός, Εσέβιος Πρεσβύτερος κα Φήλιξ

     Ο γιοι Μάρτυρες Φήλιξ κ Σωλιν Γαλλίας, νδέχιος κα Θύρσος (+ 2ος α.)

●     γιος Πολυχρόνιος εροµάρτυρας

●     σιος ωάννης κα ο σιοι 99 Πατέρες πο σκήτευσαν στν Κρήτη

●     σιος Σέργιος « ν τ Σπηλαί» (Ρσος)

     Ο γιοι Παρµενίας, Πολυτέλειος, λυµς, Μώκιος, Χρυσοτέλης, Μάξιµος,

Λουκς, βδίας, Σέµνιος κα λυµπιάδας, Συναθλητς γ. Πολυχρονίου (+ 4ος α.)

     Μνήµη Παναγίας «Ναυπακτιώτισσας»

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Σέργιος κα Βάκχος

πηρετοσαν στς στρατιωτικς τάξεις το ατοκράτορα Μαξιµιανο. Τος διέκρινε µεγάλη νδρεία στ πεδία τν µαχν, λλ κα σωφροσύνη στν καθηµερινή τους ζωή. Γι᾿ ατ κα ατοκράτορας τος πένειµε τ ξιώµατα το πριµικηρίου κα το σεκουνδουκηρίου, ντίστοιχα, ταν µως µαθε τι ο δυ πίλεκτοι στρατιτες του ταν χριστιανοί, δν θελε µ κανένα τρόπο ν τ πιστέψει. Γι ν πεισθε λοιπν χειροπιαστά, ργάνωσε τελετς µ θυσίες σ εδωλολατρικ να κα κάλεσε ν παραστον σ᾿ ατς ο Σέργιος κα Βάκχος. Ο δυ χριστιανο στρατιτες ρνήθηκαν κα µολόγησαν τ Χριστ µ θαῤῥαλέο φρόνηµα. ξοργισµένος τότε ατοκράτορας, διέταξε κα τος φαίρεσαν τ διάσηµα τν ξιωµάτων τους. πειτα, φο τος νέπαιξαν κα τος διαπόµπευσαν µ διάφορους τρόπους, τος στειλαν σ να σκληρ δούκα τς νατολς, τν ντίοχο. Ατς µ πρωτοφαν µότητα µαστίγωσε µέχρι θανάτου τ Βάκχο. Στ δ Σέργιο, πειδ κάποτε τν εχε εεργετήσει, πρότεινε, φο ρνηθε τ Χριστό, ν το χαρίσει τ ζωή. γενναία πάντηση το Σεργίου ταν τ λόγια το ποστόλου Παύλου: «µο τ ζν Χριστς κα τ ποθανεν κέρδος». Σ µένα, επε Σέργιος, ζω εναι Χριστός. λλ κα τ ν πεθάνω εναι κέρδος, διότι τσι θ νωθ πλήρως µ τ Χριστό. Τότε, ντίοχος µέσως δωσε διαταγ κα τν ποκεφάλισαν.

 

Ογιοι ουλιανός Πρεσβύτερος κα Καισάριος Διάκονος

ζησαν στ χρόνια το Καίσαρα Κλαυδίου (270 µ.Χ.). Καισάριος ταν π τν φρικ κα κάποτε λθε στν πόλη Ταρακην τς ταλίας. ταν εδε τος εδωλολάτρες ν θυσιάζουν στ εδωλα, τος κανε δριµύτατες παρατηρήσεις. µέσως τότε συνελήφθη κα δηγήθηκε στν νθύπατο, ποος τν φυλάκισε. Κατόπιν, µ συνοδεία στρατιωτν, δηγήθηκε στν να το πόλλωνα, που γιος µε τν προσευχή του γκρέµισε τν ναό. ταν εδε ατ τ θαµα πατικς Λεόντιος, πεσε στ πόδια το γίου κα ζήτησε ν βαπτιστε Χριστιανός. Πράγµατι, Πρεσβύτερος ουλιανς βάπτισε τν Λεόντιο, ποος µόλις κοινώνησε τν χράντων µυστηρίων, ξέπνευσε. Μετ π᾿ ατ τύραννος, διέταξε ν βάλουν τν Καισάριο κα τν ουλιαν µέσα σ σάκους κα ν τος πετάξουν στ θάλασσα. τσι ο γιοι ατο παρέδωσαν τν µακαρία ψυχή τους στ Θεό. Δυ χριστιανο µως, Εσέβιος Πρεσβύτερος κα Φήλιξ, βρκαν τ σώµατα τν γίων ατν κα τ θαψαν µ τν ρµόζουσα τιµή. ταν τ µαθε ατ τύραννος, ξοργισµένος τος ποκεφάλισε.

 

Ογιοι Λεόντιος πατικός, Εσέβιος Πρεσβύτερος κα Φήλιξ

Βλέπε τ προηγούµενο βιογραφικ σηµείωµα γίων ουλιανο κα Καισαρίου.

 

Ογιοι Μάρτυρες Φήλιξ κ Σωλιν Γαλλίας, νδέχιος κα Θύρσος (+ 2ος α.)

 

γιος Πολυχρόνιος εροµάρτυρας

Δυναµικς κληρικς το 4ου µ.Χ. αἰῶνα (κ τς παρχίας Γαµφανήτιδος), πο θυσιάστηκε γι τ ρθόδοξα δόγµατα τς κκλησίας µας. πατέρας του Βαρδάνιος ταν γεωργς στ πάγγελµα, κα φρόντισε γιός του ν νατραφε χι µόνο µ τ διδάγµατα τς πίστης, λλ το παρεχε ρκετ κοσµικ µόρφωση. τσι ν πατέρας καλλιεργοσε τς µπελοφυτεες του, γις µ ζλο κα θέρµη καλλιεργοσε τν µπελνα το Κυρίου, διδάσκοντας τ θεα λόγια κα γωνιζόµενος στν πολλαπλασιασµ τς καρποφορίας το θείου σπόρου. ταν µάλιστα κανότατος συζητητς κα πολλς φορς εχε καταντροπιάσει σοφος τν εδωλολατρν σ συζητήσεις φιλοσοφικς γι τν λήθεια κα τν θρησκεία. Κατόπιν Πολυχρόνιος πγε στν δρα τς σοφίας κα τν γραµµάτων, τν Κωνσταντινούπολη. κε γινε διάκονος κα πειτα πρεσβύτερος. π τ ξίωµα ατ δν παψε ν διδάσκει κα µ πολλος τρόπους µοχθοσε γι τ χριστιανικ νατροφ τν νοριτν του. ταν µως γινε ατοκράτορας ρειανόφιλος γις το Μ. Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, Πολυχρόνιος µεινε στ µερίδα τν κληρικν κείνων, πο γι τ ρθ δόγµα µειναν πτόητοι µπροστ στος διωγµος κα τς ξορίες πο πέβαλε αρετικς ατοκράτορας. τσι ο ρειανοί, νέλαβαν ατο ο διοι ν παλλαγον µία κι ξω π᾿ ατόν. Κάποια µέρα λοιπν πο Πολυχρόνιος ερουργοσε, µία µάδα π ρειανος εσέβαλε στν να κα τν σφαξαν πάνω στ γία Τράπεζα, κα τσι γινε τίµιο λοκαύτωµα γι τν πίστη το Χριστο, πο µ τν δική Του θυσία σήκωσε τν δική µας σωτηρία.

 

σιος ωάννης κα οσιοι 99 Πατέρες ποσκήτευσαν στν Κρήτη

Μόνο γιος Νικόδηµος τος ναφέρει. κολουθία τους κδόθηκε στ ράκλειο τ 1879. Πάντα σύµφωνα µ τν κολουθία τους, πεβίωσαν ερηνικ συγχρόνως κα ο 99 µαζί. Κατάγονταν π διάφορα µέρη τς λεκάνης τς Μεσογείου κα σκήτευαν στν Κρήτη. Τν κυριότερο π᾿ ατος λεγαν ωάννη κα γιορτάζεται τοπικ στν Κρήτη.

 

σιος Σέργιος «ν τ Σπηλαί» (Ρσος)

 

Ογιοι Παρµενίας, Πολυτέλειος, λυµς, Μώκιος, Χρυσοτέλης, Μάξιµος, Λουκς, βδίας, Σέµνιος καλυµπιάδας, Συναθλητς γ. Πολυχρονίου (+ 4ος α.)

 

Μνήµη Παναγίας «Ναυπακτιώτισσας»

Στς 7 κτωβρίου τν πρώτη Κυριακ µετ τς 7 κτωβρίου, ορτάζεται στ Ναύπακτο Παναγία τς Ναυπάκτου, ες µνήµην τς Ναυµαχίας τς Ναυπάκτου, πο γινε 7-9-1571 κα χριστιανικς ερωπαϊκς στόλος – µαζ µ τος λληνες – κατέστρεψε τν ντίστοιχο Μουσουλµανικό.