1 Ὀκτωβρίου

1001

1 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος νανίας πόστολος

●     σιος ωµανς Μελδός, ποιητς τν Κοντακίων

     Ο γιοι Μιχαλ γούµενος τς Μονς Ζώβης κα 36 λλοι σιοµάρτυρες

●     γιος Δοµννος

●     σιος ωάννης ψάλτης καλούµενος Κουκουζέλης

●     σιος Γρηγόριος Δοµέστικος

     Τ ατ µέρ τν νάµνησιν ποιούµεθα τς γίας Σκέπης τς περαγίας

Δεσποίνης µν Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρίας

     Σύναξις (πανήγυρις) τς περαγίας Θεοτόκου τς Γοργοϋπηκόου

●     σιος Σάββας ν Βησερί Θαυµατουργς (Ρσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος νανίας πόστολος

πακούατε «κ καρδίας ες ν παρεδόθητε τύπον διδαχς». Κάνετε πακο µ λην τν καρδιά σας στν κριβ κανόνα τς χριστιανικς διδασκαλίας. Τέτοιος νθρωπος πακος στ Θε ταν κα πόστολος νανίας. Διότι, ταν Θες το επε µ ραµα ν συναντήσει τ Σαλο, πο ταν φόβος κα τρόµος τν χριστιανν, κανε πακο στ λόγια το Κυρίου. µέσως πγε στν Εθεα δ κα ναζήτησε τ σπίτι το ούδα, που ταν Σαύλος. Τν θεράπευσε, τν βάπτισε χριστιανό, κα πειτα ατός, µ τ νοµα Παλος, γινε µέγας πόστολος τν θνν. Κατόπιν νανίας πγε στν λευθερούπολη, που µ τν διδασκαλία του ελκυσε στ Χριστ πολυάριθµες ψυχές. θόρυβος µως πο δηµιούργησε ποστολική του δράση, κανε τν γεµόνα Λουκιαν ν τν συλλάβει. Χρησιµοποίησε πολλος κα ποικίλους τρόπους προκειµένου ν λλαξοπιστήσει νανίας. λλ νανίας µεινε µετακίνητος στ χριστιανικά του φρονήµατα. Τότε Λουκιανς τν µαστίγωσε µ νερα βοδιν. πειτα, µ σιδερένια νύχια το ξέσχισε τ πλευρ κα καψε τς πληγές του µ ναµµένες λαµπάδες. Τέλος, φο τν βγαλε ξω π τν πόλη, τν λιθοβόλησε. τσι, νανίας πρε τ µαράντινο στεφάνι τς πακος στ θέληµα το Θεο.

 

σιος ωµανς µελδς ποιητς τν Κοντακίων

Γερµανς Κρουµβάχερ, πλέκει ξιο τ γκώµιο το ωµανο. κριτική, λέει, νακήρυξε τν ωµαν σν τν µεγαλύτερο ποιητ το Βυζαντινο αἰῶνα, ληθιν Πίνδαρο ατο. Κατεχε νεξάντλητο πλοτο δεν, νυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεως, µεστ κα δυνατ γλσσα, θησαυρ ρµονίας ποικίλων κα καλλιτεχνικν υθµν. Δυστυχς, ο βιογραφικς πληροφορίες γι τν ωµαν εναι λιγοστές. ζησε τν 6ο µ.Χ. αἰῶνα π βασιλέως ναστασίου το Α´, κα λλοι λένε τν 8ο αἰῶνα π ναστασίου το Β´. Στν ρχ ταν διάκονος στν κκλησία τς Βηρυτο. π κε πγε στν Κωνσταντινούπολη, που διέµενε στ κελι το ναο τς Θεοτόκου, πο κτισε κάποιος εσεβς χριστιανς νόµατι Κρος. Σύµφωνα µ κάποια διήγηση, ωµανς εχε µέτρια µόρφωση κα τ ποιητικό του τάλαντο ταν γνωστο κόµα κα σ᾿ ατν τν διο. Παρακολουθοσε µως τακτικ τς κατανυκτικς λονυκτίες στν να τς Παναγίας τν Βλαχερνν. Σ µία π᾿ ατς λοιπόν, γιορτ τν Χριστουγέννων, ψυχή του γέµισε τόση θερµ κα σχυρ κατάνυξη, στε ταν γύρισε στ κελί του, εδε σ νειρο τν Θεοτόκο ν το δίνει να τόµο χαρτ γι ν τν φάει.

ωµανς ξύπνησε κα γεµάτος θεία µπνευση συνέθεσε τν θάνατη δ στ γέννηση το Χριστο: « παρθένος σήµερον τν περούσιον τίκτει». π τν στιγµ κείνη, ποιητικ ατ πιφοίτηση παρέµεινε διαρκς κα πλούσια στ φαντασία κα τν καρδι το ωµανο, πο ναδείχτηκε γονιµότερος κα ξοχοτερος τν µελδν τς κκλησίας.

 

Ογιοι Μιχαλ γούµενος τς Μονς Ζώβης κα 36 λλοι σιοµάρτυρες

Ο σιοµάρτυρες ατοί ζησαν στ χρόνια το βασιλι Κωνσταντίνου ΣΤ´ κα τς µητέρας του Ερήνης (780). Κατοικοσαν στ Μον Ζώβη, πο βρισκόταν κοντ στ Σεβαστούπολη. πειδ τότε µηρς τν γαρηνν, λεµ νοµαζόµενος, πολεµοσε τν χώρα κείνη, συνέλαβε κα τος σιους ατος Πατέρες, κα τος παρακινοσε ν ρνηθον τν πίστη το Χριστο. δ σιος γούµενος Μιχαλ λεγξε δριµύτατα τν γαρην ρχοντα, τος δ Μοναχος τος νθάῤῥυνε ν ποµείνουν γενναία τν θάνατο γι τν Χριστό. τσι, λοι ποκεφαλίστηκαν γι τ δόξα το Χριστο.

 

γιος Δοµννος

ζησε στ τέλη το 3ου αἰῶνα (288) κα καταγόταν π τν Θεσσαλονίκη. ταν Μαξιµιανς κτιζε βασιλικ νάκτορα στν πόλη ατή, τότε συνελήφθη γιος ατς σ Χριστιανς κα κήρυκας τς εσέβειας. δηγήθηκε µπροστ στν βασιλι Μαξιµιανό, πο τν κατηγόρησε τι τολµάει ν µολογε λλον Θεό, π᾿ ατν πο βασιλις λατρεύει, κα το συνέστησε ν θυσιάσει στ εδωλα, ν θέλει ν ζήσει. γιος µως δν πείστηκε κα βασιλις διέταξε κα το ξέσχισαν τ σµα. λλ᾿ Δοµννος, ν πασχε, περιγελοσε τν τύραννο. Τότε ατς διέταξε ν τν δηγήσουν ξω π τν πόλη κα ν το σπάσουν τ σκέλη. φο λοιπόν, κοψαν µ τν πι µ τρόπο τ πόδια, µεινε κόµη ζωντανς πτ λόκληρες µέρες χωρς ν φάει τελείως. πειτα εχαριστντας τ Θεό, το παρέδωσε τν γία του ψυχή.

 

σιος ωάννης ψάλτης, καλούµενος Κουκουζέλης

ριστος µουσικς κα καλλικέλαδος. Καταγόταν π τ Δυῤῥάχιο, ζησε στ χρόνια τν Κοµνηνν κα ταν ρφανς π πατέρα. εσεβς µητέρα του µως, δωσε τν εκαιρία στ παιδί της ν µάθει τ ερ γράµµατα, τ ποο, πειδ ταν πολ ξυπνο κα πολ καλλίφωνο, λοι τ φώναζαν γγελόφωνο. Σ κατάλληλη λικία κατέφυγε στ γιον ρος, που µόνασε στ κελ τν ρχαγγέλων τς Μεγίστης Λαύρας. ψαλε στ Μεγίστη Λαύρα µαζ µ τν Γρηγόριο Δοµέστικο, πο ναφέρουµε µέσως παρακάτω. τσι σιακ φο ζησε ωάννης, ψάλλοντας θεσπέσιους µνους πρς τ Θεό, πεβίωσε ερηνικ στς ρχς το 15ου αἰῶνα κα τάφηκε στ κελ πο µόναζε.

 

σιος Γρηγόριος Δοµέστικος

ταν κα ατς περίφηµος ψάλτης τς Μεγίστης Λαύρας. ταν γούµενος ταν άκωβος Πρικανς, Γρηγόριος ψαλλε κατ τν παραµον τν Φώτων χι τ «ξιόν στι», λλ τ π σο χαίρει» στ λειτουργία. Στ τέλος δ τς γρυπνίας µισοκοιµήθηκε, κα νά, βλέπει τν Δέσποινα Θεοτόκο ν εναι πάνω του κα ν το λέει: «Δέξαι σου τ ψαλτικόν, Δωµέστικε, κα εχαριστ σοι πολλά». Κα φο επε ατό, το δωσε στ χέρι να φλουρί, πο µέσως τ βαλε, µετ π᾿ ατά, στν εκόνα τς περαγίας Θεοτόκου τς Μεγίστης Λαύρας. λα ατ βέβαια, σύµφωνα µ τν παράδοση τς µονς. τσι λοιπν θεάρεστα φο ζησε Γρηγόριος, πεβίωσε ερηνικά.

 

Τ ατµέρ τν νάµνησιν ποιούµεθα τς γίας Σκέπης τς περαγίας Δεσποίνης µν Θεοτόκου καειπαρθένου Μαρίας

τοι το ερο ατς Μαφορίου, το ν τ σορ το ερο Ναο τν Βλαχερνν, τε σιος νδρέας δι Χριστν σαλς κατεδεν φηπλωµένην ατν νωθεν κα πάντας τος εσεβες περισκέπουσαν». ( γιορτ ατ χει µετατεθε τν 28η κτωβρίου, που λλάδα γιορτάζει τ µεγάλο γεγονς τς διασώσεως κα πελευθερώσεώς της π τν ταλογερµανικ ζυγό).

 

Σύναξις (πανήγυρη) τς περαγίας Θεοτόκου τς Γοργοϋπηκόου

θαυµατουργ ατ εκόνα βρίσκεται στν ερ Μον Δοχειαρίου το γίου ρους. Λεπτοµέρειες βλέπε στν Συναξαριστ το Ματθαίου Λαγγ τόµος Ι´ σελ. 37, κδοση 1992.

 

σιος Σάββας ν Βησερί Θαυµατουργς (Ρσος)