10 Μαϊου

10  Μαῒου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●      γιος Σίµων πόστολος, Ζηλωτής  

     Ο γιοι λφειός, Φιλάδελφος, Κυπρνος ( κατ᾿ λλους Κυρνος Κυπριανς), 

       νήσιµος, ρασµος κα λλοι 14 Μάρτυρες  

●      σιος σύχιος  µολογητής  

     Ο σιοι Πασσαρίων πρεσβύτερος, Φιλήµων κα γάπιος  

●      σιος Λαυρέντιος  

●      σιος Συµεν (Ῥῶσος) πίσκοπος Σουζδαλίας  

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Σίµων πόστολος, Ζηλωτής

 Ζλο πολ κα γάπη θερµ τρεφε πρς τν Κύριό του κα διδάσκαλό του   πόστολος Σίµων Κανανίτης. ταν π τν Καν τς Γαλιλαας κα συµπλήρωσε  τν δωδεκάδα τν µαθητν το Χριστο. Μ τν χάρη το γίου Πνεύµατος, Σίµων  πιδόθηκε σ να ερ πεδίο εραποστολικς δράσης. Δίδαξε τ Εαγγέλιο στν Περσία  καί, φο γκρέµισε τ µθο τς πολυθεΐας, φανέρωσε σ πολ λα τ φς τς  εαγγελικς λήθειας. Κατόπιν, κάτω π τν καυτ λιο τς φρικς, κήρυξε τ λόγο  το ληθινο Θεο, π τν Αγυπτο ς τν Μαυριτανία. Στος τόπους ατούς,  µάλιστα, πέστη κα σταυρικ θάνατο.  

ζλος ατς το ποστόλου Σίµωνα ρχεται  ν µς πενθυµίσει τ θεόπνευστο λόγο το π. Παύλου, πο λέει: «Οτω κα µες  πε ζηλωταί στε πνευµάτων, πρς τν οκοδοµν τς κκλησίας ζητετε να  περισσεύητε». τσι, δηλαδ κα σες, φο µ πολ ζλο πιδιώκετε τ πνευµατικ  χαρίσµατα, ζηττε ν σς δώσει Θες περίσσια κενα τ χαρίσµατα πο συντελον  στ ν οκοδοµεται κκλησία.

 Ογιοι λφειός, Φιλάδελφος. Κυπρνος ( κατ᾿λλους Κυρνος Κυπριανς),  νήσιµος, ρασµος καλλοι 14 Μάρτυρες

Ο τρες πρτοι ταν δέλφια µεταξύ τους κα ταν γιο κάποιου ρχοντα Βιταλίου,  π τν χώρα τν Βασκάνων κα κ πόλεως Πρεφεκτν. ζησαν στ τέλη το τρίτου  αἰῶνα µετ Χριστόν, κα ταν χι µόνο µεταξύ τους δέλφια κατ σάρκα, λλ κα στ  πνεµα. Διδάχτηκαν τν χριστιανικ πίστη π ναν γιο νδρα, τν νήσιµο, κα  φο βαπτίστηκαν π᾿ ατόν, κήρυτταν τν Χριστό. Καταγγέλθηκαν σν χριστιανοί,  βασανίστηκαν ποικιλοτρόπως, λλ χωρς ν ποσπαστον π τν ερ µολογία  τους. ταν στάλη µ βασιλικ γράµµατα π τν ώµη νηγγελίων γι ν  καταδιώξει τος χριστιανούς, ξετασθέντες ο µάρτυρες ατοί, πεστάλησαν στ ώµη  πρς τν Λικίνιο. Ατς τος παρέπεµψε ν τος ξετάσει Βαλλεριανς κα ατς  πάλι τος στειλε στος Ποτιόλους στν γεµόνα Διοµήδη.  

δ Διοµήδης στν  ρχοντα τς Σικελίας Τέρτυλο, ποος κα τος καταδίκασε σ θανατικ ποινή. Κα µν λφεις ποκεφαλίστηκε, δ Φιλάδελφος κάηκε, φο τν πλωσαν πάνω σ  πυρακτωµένη σχάρα· µ παρόµοιο τρόπο κέρδισε τ µαρτυρικ στεφάνι κα τρίτος  δελφς Κυπρνος. Τν νήσιµο θανάτωσαν µ λιθοβολισµ κα τν ρασµο, µαζ µ  λλους 14, ποκεφάλισαν.

 

σιος σύχιος  µολογητής

 Καταγόταν π τν πόλη νδραπα τς Γαλατίας κα ταν νθρωπος γαθς κα  προς. Καθς τ νοµά του ταν σύχιος, τσι µοια, εχε συχη κα τν ζωή του. Δι  θεϊκς ποκαλύψεως, προστάχθηκε ν κατεβε στ µέρη τς θάλασσας κα ν  κατοικήσει σ κάποιο ρος, πο νοµαζόταν Μαΐωνος. κε σκήτευσε γι πολλ  χρόνια. πειτα, ναχώρησε π κε κα πγε κοντ σ µία πηγή, που κτισε µικρ  κκλησία στ νοµα το γίου νδρέα, κα φο ζησε τν πόλοιπη ζωή του µ  ποµον κα σκηση, πεβίωσε ερηνικά. κανε µάλιστα κα πολλ θαύµατα.

 

Οσιοι Πασσαρίων πρεσβύτερος, Φιλήµων καγάπιος  

Πασσαρίων ταν νας π τος διασηµότερους σκητς τς Παλαιστίνης κα κανε  δάσκαλος το Μεγάλου Εθυµίου κα ταν σύγχρονος το Πατριάρχη εροσολύµων  ουβεναλίου (420-458). γινε δρυτς γηροκοµείου στν ερουσαλήµ, που πρχε κα  νας στ νοµά του, κα κάθε 21η Νοεµβρίου γιορταζόταν µνήµη του. Ο δ λλοι δυό,  Φιλήµων κα γάπιος, µλλον ταν µαθητς κα συνασκητς το Πασσαρίωνα.   µνήµη κα τν τριν ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σελ. 90, κδ.  ρχιµανδρίτη Κάλλιστου).  

 

σιος Λαυρέντιος  

σιος Λαυρέντιος γινε µοναχς στ Μεγίστη Λαύρα το γίου ρους, λλ᾿ πειδ  πικράτησε τ γιον ρος, κα κυρίως στ Λαύρα, αρεση το Βαρλαµ κα  κινδύνου, ναχώρησε π κε κα πγε στν περιοχ το Βόλου, στ χωρι γιος  Λαυρέντιος, που ρχισε ν κτίζει Μοναστήρι. Τότε βασίλευε εσεβς βασιλις  λέξιος Κοµνηνός, πο στειλε στν σιο χρυσόβουλο (σζεται στ Βιβλιοθήκη το  Βατικανο στ ώµη), καθς κα τν παιτούµενο χρυσ κα ερ σκεύη, γι τν  οκοδοµ το Ναο, πο ποπερατώθηκε τ 1378.  

διος σιος Λαυρέντιος, δρυσε κα  Σκήτη στ νοµα τς Μεταµόρφωσης το Χριστο κα το Προφήτη λία.  

σιος  Λαυρέντιος πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Συµεν (Ῥῶσος) πίσκοπος Σουζδαλίας

 Ἐν τ Σπηλαί Σπηλαιώτου.