Τὸ ἀπάνθρωπο πρόσωπο τοῦ Ἰσλὰμ

52131 

«Ἕνα περιστατικὸ ἀπίστευτης γριότητας, μθύμα να φτάχρονο γοράκι, ἔλαβε χώρα στΚάρντιφ τς Οαλίας.

Ἡ 32χρονη Sara Ege (…) χτύπησε μέχρι θανάτου τγιό της καστσυνέχεια βαλε φωτιστσπίτι της καὶ ἔκαψε τὸ ἄψυχο κορμί του, σμιπροσπάθεια νὰ ἐξαφανίσει τὰ ἴχνη τς ποτρόπαιης πράξης της. Ἀρχικὰ ὅλοι πίστευαν τι πρόκειτο γιά να τραγικδυστύχημα, ἔπειτα μως πτν ατροδικαστικὴ ἐξέταση διαπιστώθηκε τι τπαιδεχε πεθάνει πρν ξεσπάσει πυρκαγιά. Ὁ λόγος ποὺ ὁδήγησε τγυναίκα στνσκοτώσει τγιό της ταν τι ὁ Yaseen Ali δν μποροσε νὰ ἀποστηθίσει τΚοράνι. Μάλιστα δν δίστασε νὰ ἀποκαλύψει στος στυνομικος τς σκληρς μεθόδους ποχρησιμοποιοσε ταν θελε ντν τιμωρήσει.

πως επε, τν δερνε μσφυρί, μπλάστη, τοῦ ἔδινε μπουνιές, τν κλείδωνε στὸ ὑπόγειο κατν δενε στν πόρτα. Ἡ Sara καὶ ὁ σύζυγός της θελαν νά κάνουν τγιό τους ‘‘Hafi z’’ – πρόκειται γιὰ ἕναν τίτλο ποδίνεται σὲ ὅσους ξέρουν π’ ξω τΚοράνι – κατν νάγκαζαν νμαθαίνει κατλέξη 35 σελίδες πτΚοράνι κάθε μήνα. Ἐκενος μως προτιμοσε νπαίζει μτος φίλους του…» («Thebest.gr» 3-11-2012).

παραπάνω εδηση, ποδημοσιεύθηκε ρχικστν γγλικὴ ἐφημερίδα «Daily Mail», μᾶς δείχνει γιμιὰ ἀκόμη φορτν πάνθρωπο χαρακτήρα τς μουσουλμανικς θρησκείας. Εναι φανερὸ ὅτι γιτος φανατικος παδος τοΜωάμεθ τφυσικασθήματα τν γονέων πρς τπαιδιά τους ξαφανίζονται, δίνοντας τθέση τους στβαρβαρότητα κατν καταναγκασμμέχρι θανάτου. Ἑπομένως δν μπορενγίνεται λόγος γισυμφιλίωση τν μουσουλμάνων μτν κοινωνικό τους περίγυρο στς πολιτισμένες χρες. Πότε πιτέλους θτκατανοήσουν αττόσο οδικοί μας σο καοἱ ἀλλοδαποὶ ὑποστηρικτς τς «ἀνεκτικότητας» ἀκόμη καγιτος φανατικος μωαμεθανούς;