Απόψεις και κρίσεις

   Θύελλα ἀντιδράσεων προκάλεσε ἡ πρόσφατη πρόταση τῆς νεολαίας τοῦ   ΣΥΡΙΖΑ νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσ­ευχὴ στὰ Σχολεῖα. Ἡ πρόταση ὑποβάλ­λεται ἐπίσημα γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς χώρας μας.   Ἀπὸ τὶς πολλὲς δυναμικὲς ἀλλὰ καὶ ψύχραιμες ἀντιδράσεις ξεχωρίζουμε καὶ ἀναδημοσιεύουμε τμήματα τῶν ὅσων δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης…
    Οἱ Ἕλληνες σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἡ καρδιά μας σκιρτάει ἀκόμη γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, συγκλονισθήκαμε μ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη φέτος τὰ Θεοφάνια στὴ Σμύρνη. Ἐνενήντα τέσσερα χρόνια μετὰ τὸν μαῦρο Σεπτέμβρη τοῦ 1922 τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς στὴν ὡραία προκυμαία τῆς Σμύρνης, τῆς νύφης τῆς Ἰωνίας, ἐκεῖ…
    Ἡ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς νὰ ἐγκρίνει τὸ κυβερνητικὸ ἐκτρωματικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ «Σύμφωνο συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν» δὲν εἶναι μόνο ἀξιοθρήνητη αὐτὴ καθεαυτὴν γιὰ τὸ πλῆγμα ποὺ καταφέρει σὲ βάρος τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Εἶναι πολὺ περισσότερο ἄθλια, διότι συνοδεύθηκε μὲ καύχηση ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς ὅτι ψήφισαν κάτι…
    Ὡστόσο πολὺ θορυβήθηκαν καὶ ἀναστατώθηκαν οἱ παρουσιαζόμενοι ὡς ἄθεοι μὲ τὴ σύγκληση τοῦ παραπάνω Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου. Καὶ ἔκαναν διαβήματα διαμαρτυρίας στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε σχετικὲς ὁδηγίες στὴ Διοικητικὴ Ἱεραρχία τοῦ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ἐπειδὴ γνωστοποίησε τὴ σύγκληση τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα) «νὰ ἀπέχει στὸ μέλλον ἀπὸ…
    Μὲ τὴ συμμετοχὴ ἑκατοντάδων ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἐπιστημόνων διαφόρων εἰδικοτήτων πραγματοποιήθηκε θείᾳ χάριτι καὶ φέτος σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη τὸ 56ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» στὶς 28 Δεκεμβρίου 2015 καὶ 4 Ἰανουαρίου 2016 ἀντίστοιχα. Πραγματοποιεῖται δὲ στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου καὶ…
    Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος. Πάθος βρώμικο καὶ αἰσχρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δια­χρονικὴ καὶ ἀπόλυτη ἀλήθεια τῆς Ἐκ­κλησίας, ποὺ βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν ὁμόφωνη ἑρμηνεία τῶν Πατέρων. Καὶ καν­ένας νόμος κανενὸς Κοινοβουλίου δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει αὐτὴ τὴν αὐ­θεν­τικὴ διακήρυξη.    Τὸ κείμενο τοῦ…
    Κάθε χρόνο ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλημμύριζε μὲ ἀπέραντη χα­ρὰ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ὅλων μας. Ὅμως τὰ περασμένα Χριστούγεννα ἡ χαρὰ σκιάσθηκε ἀπὸ βαθύτατη λύ­πη καὶ ἀφόρητο πόνο γιὰ τὸ ἄθλιο κατρακύλισμα, στὸ ὁποῖο ἔσπρωξε τὴν Πατρίδα μας ἡ ἄξια θρήνων ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων…
    «Συγκλονίζει ἡ ἱστορία 10χρονου πρόσ­φυγα» ποὺ τὸν πῆρε στὸ σπίτι της μία γυναίκα ἀπὸ τὴν Κάλυμνο. «Ὁ Γολγοθᾶς τοῦ μικροῦ Νορούντι ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ὅταν στοιβάχτηκε σὲ δουλεμ­πορικὸ γιὰ νὰ κάνει τὸ ἐπικίνδυνο ταξίδι ἀπὸ τὰ τουρκικὰ παράλια πρὸς τὴν Κάλυμνο. Ἡ Νίνα Γεωργιάδη δηλώνει ὅτι,…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών