Απόψεις και κρίσεις

Μετὰτὸν καταιγισμὸ τῶν ἐπικρίσεων ποὺ δέχθηκε τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦΜαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν ἀναμφιβόλως ἀναμενόμενο νὰ ὑπάρξει ἀπάντηση ἀπὸμέρους τῶν συντακτῶν τοῦ Προγράμματος. Ὅτι ὅμως θὰ ἔφθαναν στὸ σημεῖο νὰκαταφερθοῦν μὲ ὕβρεις καὶ ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμοὺς πρὸς τοὺς ἐπικριτὲς τῶν ἀπαράδεκτωνἀντιλήψεων ποὺ ἔχουν εἰσαγάγει στὴ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος, αὐτὸ εἰλικρινὰ…
Ἡἱστορία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν ἐκπαίδευση ὑπῆρξε πραγματικὰθλιβερή. Οἱ κατὰ καιροὺς ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προκειμένου νὰ ἀποδυναμώσουντὴν εὐεργετική του ἐπίδραση στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν, ἐμπνεύστηκαν κάθε εἴδους τέχνασμα:Μείωσαν τὶς ὧρες τῆς διδασκαλίας του. Ἐπιχείρησαν νὰ κάνουν προαιρετικὴ τὴνπαρακολούθησή του. Μεθόδευσαν νὰ διδάσκεται ἀπὸ ἀδιάφορους καὶ ἄθεους«θεολόγους». Αὐτὸ τὸ…
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Εἰσαγγελία Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν διέταζε τὴν αὐτόφωρη δίωξη γιὰ σύλληψητοῦ γνωστοῦ δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, διότι αὐτὸς τόλμησε, ὅπως ἄλλωστε εἶχεστοιχειῶδες δημοσιογραφικὸ καθῆκον, νὰ δημοσιεύσει τὰ ὀνόματα τῶν φοροφυγάδων τῆςπερίφημης «λίστας Λαγκάρντ», τὴν ἴδια ὥρα ἡ ἴδια Εἰσαγγελία ἀπέπεμπε τὸν ΣεβασμιώτατοΜητροπολίτη Πειραιῶς ποὺ ζητοῦσε μὲ μήνυση νὰ διωχθεῖ…
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ διαβάσαμε στὸ Διαδίκτυο μία μακροσκελὴ ἐνημέρωση,ἀπὸ τὴν ὁποία παραθέτουμε τὰ πιὸ σημαντικὰ ἀποσπάσματα: «Σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ‘‘ Ἰσλαμοφοβία’’,γίνεται στὰ παιδιὰ τῶν βρετανικῶν σχολείων ‘‘πλύση ἐγκεφάλου γιὰ τὸ Ἰσλὰμ’’ καὶἐπίσης τιμωροῦν ἐκείνους τοὺς μαθητὲς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ προσευχηθοῦν στὸν Ἀλλάχ. Πρόσφατα στὸ ἵδρυμα Gatestone…
Ὁ Προηγούμενος τῆς σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, ὅταν μελέτησε τὸ περιεχόμενο τοῦ τελευταίου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνία» τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, τὸ ἀφιερωμένοστὸ «νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ - Γυμνασίου» (Ἀπρίλιος - Ἰούνιος2012), συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν ἐπιχειρούμενη μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ Μαθήματοςτῶν Θρησκευτικῶν,…
Ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ἦλθε πάλι στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸΠρωτάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι». Τὴνπροηγούμενη φορὰ ἦταν γιὰ νὰ τονώσει τοὺς κατοίκους της ἔπειτα ἀπὸ τὸν φοβερὸκαὶ φονικὸ σεισμὸ ποὺ συντάραξε τὴν πόλη τοῦ ἁγίου Δη-μητρίου. Τώρα γιὰ τὰ 100χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της…
Καθὼς συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ἡ ἐξέγερση τῶν ἰσλαμιστῶν ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος ποὺ κυβερνᾶ ἐπὶ δεκαετίες τὴ Συρία, ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις ὅπως αὐτές: «Στελέχη τῆς συριακῆς ἀντιπολίτευσης παραδέχθηκαν ὅτι ἡ CIA ἐλέγχει τό σύνολο τῆς ροῆς τῶν ὅπλων καί τῶν ἐφοδίων ποὺ κατευθύνονται στὶς δυνάμεις τῶν…
Καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρωτοστατεῖ στὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη τῆς ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειας, ἡ ὁποία χειμάζεται περισσότερο ἀπὸ ὅλους στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας. Ἤδη μὲ τὸ πρόγραμμα «Ἡ Ἀποστολὴ γιὰ τοὺς πολύτεκνους» πραγματοποιεῖ τὴ διανομὴ δεμάτων τροφίμων σὲ μηνιαία βάση καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ἀπὸ τὴν «Ἀποστολή»,…
Σελίδα 20 από 20

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών