Απόψεις και κρίσεις

   Τὸ μεγάλο, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα ­γύ­ρω ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ τελευταῖο πλέον διάστημα ἐξελίσσεται μὲ φρε­νήρη ρυθμό, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ τὸ προκα­λεῖ. Ἀσφαλῶς αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως διαπιστώνεται εἶναι ὅτι τὴ μετακίνηση τῶν μεταναστῶν τὴν προκαλοῦν οἱ ἔκρυ­θμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες προελεύσεώς τους. Αὐτὸ…
   Εἶναι κοινὴ ὁμολογία ὅτι ἡ πατρίδα μας στοὺς γενικὰ κρίσιμους αὐτοὺς και­­ροὺς παραπαίει ἀποδυναμωμένη καὶ προχωρεῖ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Βαδίζει τρικλίζοντας ἀπὸ τὴ μιὰ περιπέτεια στὴν ἄλλη. Ἡ οἰκονομία μας συνεχῶς καταρρέει. Γίναμε ὁ ζήτουλας τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς Κίνας. Προσερχόμαστε στὶς κάλπες γιὰ τρίτη φορὰ…
   Ἡ Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια διέρχεται μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση. Ὅμως, ὁσοδήπο­τε μεγάλη κι ἂν εἶναι αὐτὴ καὶ ὅποια κι ἂν εἶ­ναι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων, οἱ Ἕλληνες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λησμονοῦμε ὅτι εἴμαστε «ἀπίστευτα πλούσιοι»!   Αὐτὴ εἶναι χαρακτηριστικὴ φράση τῆς δημοσιογράφου Μπίργκιτ Μπράουνρατ σὲ πρωτοσέλιδο ἄρθρο της τὴν…
   Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα μας ­βάλλεται ἀπὸ φανεροὺς καὶ κρυφοὺς ἐχθροὺς καὶ ἀπὸ δῆθεν φίλους μας, εἶναι βαρὺ χτύπη­μα νὰ πολεμεῖται καὶ ἐκ τῶν ἔσω, ἀπὸ ἀν­θρώπους ποὺ ἀσεβοῦν πρὸς τὴν ἐθνική μας ἱστορία. Αὐτὸ συνέβη πρόσφατα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ τὴν…
   Ἕνας 25χρονος παραδοσιακὸς καλλιτέ­χνης, ὁ Πόντιος τραγουδιστὴς Κώστας Ἀ­­­­­γέρης, ἔδωσε πρόσφατα μιὰ ἀξιόλογη συν­έντευξη, ἀπὸ τὴν ὁποία ­μεταφέρουμε μι­­κρὰ ἀποσπάσματα μὲ θρησκευτικὸ περιε­­χόμενο.   Ὅταν ρωτήθηκε πῶς ἔνιωσε συμμετέχον­τας στὸ τραγούδι «Ξενιτεμένη Παναγιά», τὸ ὁποῖο ἠχογραφήθηκε στὸ ἱστορικὸ μονα­στήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἀπάντησε: «Ἦταν μιὰ ἀνατριχιαστικὴ στιγμὴ ὅταν τὸ ἠχογραφούσαμε…
   Δύο Τοῦρκοι δημοσιογράφοι, ὁ Ἐρ­­τογλοὺλ Ὀζκιὸκ καὶ ὁ Ἀλὶ Ἐσὰτ Γκιο­κ­τσάλ, ἔζησαν στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅ­­πως ἔγραψαν, «τρεῖς ἡμέρες καὶ τρεῖς νύκτες, ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸν κόσμο». Οἱ δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ὅτι καὶ στὶς τρεῖς ἡμέρες δὲν ὑπῆρξαν μάρτυρες κανενὸς ὑπαινιγμοῦ ἐπειδὴ ἦσαν Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι. «Ἀντίθετα», σημειώνει ὁ ἕνας…
   Ἕνας ὑπάλληλος τοῦ ΟΣΕ στὴ Θεσσαλονίκη, πολύτεκνος πατέρας 16 παι­­διῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ ὀκτὼ εἶναι ἀνήλικα, ὁ κ. Μ. Σωτηριάδης, μὲ ἐτήσια ἔσοδα 38.000 εὐρώ, κλήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὴν Δ.Ο.Υ. νὰ πληρώσει φόρο 10.000 εὐρώ. Προσέφυγε ὅμως νομίμως στὸ Διοικητικὸ Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης ζητώντας τὴν ἀκύρωση τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ…
   Ὁ ἀλαζονικὸς Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος τα­πεινώθηκε στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τῆς Τουρκίας, χτύπησε καὶ πάλι. ­Δήλω­σε: «Ἡ Τουρκία εἶναι ὑπὲρ τῆς ἄμεσης ἐ­­­παναλειτουργίας τῆς ­Θεολογικῆς Σχολῆς στὴ Χάλκη, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιτρέψει τὴ λειτουργία τουλάχιστον ἑνὸς τζαμιοῦ στὴ Θεσσαλονίκη».   Αὐτὰ δηλώνει ὁ Ἐρντογάν, τὴ στιγμὴ ποὺ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών