Πνευματική ζωή

Στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ βρίσκεται ὁ Κύριος μὲ τοὺς μαθητές Του.Τοὺς παρέδωσε τὸ μέγα καὶ φρι­κτὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τώρα συζητᾶ μαζί τους. Θέλει νὰ τοὺς κατατοπίσει γιὰ τὰ ἐπερχόμενα συγκλονιστικὰ καὶ συνταρακτικὰ γεγονότα τῶν σεπτῶν Παθῶν καὶ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας Του. Συγχρόνως τοὺς ἀφήνει τὶς τελευταῖες συμβουλὲς…
Πρόσωπο τραγικό. ­Στιγματισμένο διαχρονικὰ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ταυτισμένο μὲ τὴν ­ἀχαριστία, τὴν προδοσία, τὴν ἀπώλεια. Πορεία ζωῆς ποὺ τὴ σφράγισε ἡ κόλαση τῆς αὐτοχειρίας, ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ὧρες ποὺ ὁ Χριστὸς χάριζε σ’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα τὸν Παράδεισο διὰ τῆς θυσίας τοῦ Σταυροῦ Του. Δὲν γνωρίζουμε πολλὰ γιὰ τὸν μα­θη­τὴ…
Ἑκατὸ χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴν πρώ­­τη ἔκδοση τοῦ ­πνευματικοῦ βι­­­βλίου Ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ συνέγραψε ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος. Τὸ βιβλίο ἔθρεψε πνευματικὰ τόσες γενιὲς ἀνθρώπων στὴν πατρίδα μας καὶ τοὺς βοήθησε νὰ κατανοήσουν βαθύτερα ποιὸς εἶναι πράγματι ὁ σκοπὸς καὶ ὁ προορισμὸς τῆς ζωῆς μας. Στὸν ἐπίλογο…
Σελίδα 15 από 15

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών