Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Νοέμβριος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Βιβλιοπωλεῖα

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον Κυρ. ιγ΄ Λουκᾶ, «῎Αρχων τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων» (Λκ. ιη΄ 18-27): 18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐ­τὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζω­ὴν…
  Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2015 13:24
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος Κυρ. κϛ΄ ἐπιστ. «῾Ως τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» (᾿Εφεσ. ε΄ 8-19): 8 Ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε·…
  Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2015 13:15
 • Καλεῖς τὸν Χριστὸ στὸ σπίτι σου;
  Καλεῖς τὸν Χριστὸ στὸ σπίτι σου;    Μετὰ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δούλου τοῦ ­ἑκατοντάρχου στὴν Καπερναούμ, ἔρχεται ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι τοῦ Πέτρου. Ἡ πεθερά του ἦταν ἄρρωστη μὲ…
  Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2015 14:41
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ι΄ 19-21): 19 ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐ­­­ξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν…
  Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 09:52
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κϛ΄ ἑβδομ. ἐπιστ. (Γαλ. γ΄ 8-12): 8 Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθ­νη ὁ Θεός, προευηγγελί­σατο τῷ Ἀβραὰμ…
  Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 09:42
 • Τῆς σωτηρίας τὸ ἐκκλησάκι
  Τῆς σωτηρίας τὸ ἐκκλησάκι     27 Ὀκτωβρίου. Παραμονὴ τῆς ­Ἁγίας Σκέ­πης. Παραμονὴ τῆς ἐπετείου τοῦ «Ο­­ΧΙ». Ἦταν παράκληση θερμὴ τοῦ φίλου μου ν’ ἀνέβουμε μαζὶ στὸν Ἀκροκόρινθο. Δὲν…
  Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 10:30
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιθ΄ 12-28): 12 Εἶπεν οὖν· ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13 καλέσας…
  Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 09:48
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Απόστολος: ἡμέρας, Παρ. κϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. δ΄ 4-8, 16): 4 Ὄτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον· 5 ἁγιάζεται γὰρ…
  Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 09:37
 • ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιη΄ 31-34): 31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώ­δεκα εἶπε πρὸς αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο­σό­λυμα καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ…
  Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 08:50
 • ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. γ΄ 1-13): Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον…
  Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 08:44
 • Πρός τή ΝΙΚΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Τεῦχος 789
  Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 14:30
 • Ὕμνος ρθ΄ Εἰς τὴν θερμὴν πρεσβείαν τὴν Παρθένον Μαρίαν, Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
  Ὕμνος ρθ΄ Εἰς τὴν θερμὴν πρεσβείαν τὴν Παρθένον Μαρίαν, Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως Ὕμνος ρθ΄Εἰς τὴν θερμὴν πρεσβείαντὴν Παρθένον Μαρίαν Πρεσβείαν κεκτημένη Σὺ ἀκοίμητοντὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου κατακοίμισον,Σαῖς μεσιτείαις ἱεραῖς, Πανάχραντε,καὶ νῆψιν πρὸς λατρείαν θείαν δώρησαι. Σὲ…
  Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 10:15
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως τῆς ἁγίας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ., «᾿Ηκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ὄχλος πολύς» (Μρ. ε΄ 24-34): 24 Καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος…
  Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 10:10
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος τῆς ἁγίας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν» (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5): 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρου­ρούμεθα…
  Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 10:06
 • Η ΕΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ
  Η ΕΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΙΓ΄ Λουκᾶ: ΚΣΤ΄ Κυριακῆς: Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· — ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ…
  Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 10:37
 • ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΙΓ΄ Λουκᾶ: Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιη΄ 18-27 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέ­­γων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας…
  Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 10:24
 • ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιζ΄ 26-37, ιη΄ 8): 26 Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔ­­­σται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις…
  Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 11:22
 • ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἱερομαρτύρων (Φιλιπ. γ΄ 20-δ΄ 3): 20 Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετασχηματίσει τὸ…
  Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 11:16
 • Ὁμιλίες Ἀττικῆς
  Ὁμιλίες Ἀττικῆς Τήν προσεχῆ Κυριακή 29/11/2015 θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ὁμιλίες:   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Ἁγ. Ἀναργύρων 9 ΩΡΑ: 5.30 μ.μ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Κων/νος Σαββίδης, Θεολόγος ΘΕΜΑ: Νά ἀναστήσουμε…
  Δευτέρα, 05 Οκτώβριος 2015 00:00
 • Ἄλλων πόλεων
  Ἄλλων πόλεων  Τήν προσεχῆ Κυριακή 29/11/2015 θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ὁμιλίες:   ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Σταῦρος Μποζοβίτης, Θεολόγος     ΚΙΑΤΟ - ΞΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Ἀλέξιος Χαλκιόπουλος    …
  Δευτέρα, 09 Φεβρουάριος 2015 00:00
 • Ὁ Θεὸς ἔκλεισε τὴν πόρτα!
  Ὁ Θεὸς ἔκλεισε τὴν πόρτα!     Χρόνια ἀποστασίας! Ἁμαρτίας καὶ διαφθορᾶς μεγάλης!    Χρόνια κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος καταφέρνει νὰ παραπλανᾶ καὶ νὰ ὑ­­­ποτάσσει τοὺς ἀνθρώπους στὴ δουλεία…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 10:07
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιζ΄ 20-25): 20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχε­ται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπε­­κρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν·…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:55
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. α΄ 1-7): Παῦλος, ἀπόστολος Ἰη­­σοῦ Χριστοῦ κατ’ ἐπι­ταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:44
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. θ΄ Λουκᾶ, «᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα» (Λκ. ιβ΄ 16-21): 16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τι­­νὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:52
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος Κυρ. κε΄ ἐπιστ. «Παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος» (᾿Εφεσ. δ΄ 1-7): Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀ­-ξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:42
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Σεπτ. 8, «Εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28): 38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:47
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἑορτῆς, Νοεμ. 21, «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή» (῾Εβρ. θ΄ 1-7): Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. 2 σκηνὴ…
  Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 09:39
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιϛ΄ 15-18, ιζ΄ 1-4): 15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐ­­στε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς…
  Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2015 13:37
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. γ΄ 6-18):  6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ…
  Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2015 13:34
 • Τί εἶναι ἡ οἴηση;
  Τί εἶναι ἡ οἴηση;     Οἱ νεότεροι δὲν ἔχουμε συνηθίσει νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὡς λέξη. Ἀλλὰ στὰ πνευματικὰ βιβλία τὴ συναντοῦμε συχνά. «Οἴηση» εἶναι τὸ ὑ­­περήφανο φρόνημα, ἡ…
  Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2015 09:27

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών