Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Οκτώβριος 2014 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Βιβλιοπωλεῖα

 • Πέμπτη 2 Ὀκτωβρίου
  Πέμπτη 2 Ὀκτωβρίου Εὐαγγέλιον:ἡμέρας, Πέμ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ϛ΄ 12-19) 12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέ-ραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ…
  Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 2 Ὀκτωβρίου
  Πέμπτη 2 Ὀκτωβρίου Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου, ᾿Οκτ. 2 (Α΄ Τιμ. α΄ 12-17) 12 Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυ­να­μώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο,…
  Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 1 Ὀκτωβρίου
  Τετάρτη 1 Ὀκτωβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ε΄ 33-39) 33 Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· διατί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ…
  Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 1 Ὀκτωβρίου
  Τετάρτη 1 Ὀκτωβρίου Ἀπόστολος: ἀποστόλου, ᾿Οκτ. 1 (Πρξ. θ΄ 10-18) 10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος ἐν ὁράματι· Ἀνανία.…
  Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ε΄ 12-16) 12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας·…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Εφεσ. β΄ 19-γ΄ 7) 19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΙΖ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. ς΄ 16 - ζ΄ 1 Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ…
  Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γοβδελαὰς ὁ Πέρσης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
  Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γοβδελαὰς ὁ Πέρσης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 29 Σεπτεμβρίου Κανεὶς δὲν περίμενε ὅτι κάποτε μέ­σα ἀπὸ τὸ ἀνάκτορο τοῦ βασιλιᾶ τῶν Περσῶν Σαβωρίου (310-379) ἡ Ἐκ­κλησία μας θὰ εἶχε τιμημένους τέσσερις ἁγίους…
  Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πρός τή Νίκη Σεπτέμβριος 2014
  Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Δευτέρας β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. δ΄ 38-44) 38 Ἀναστὰς δὲ ἐκ τῆς συν­αγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰ­κίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφεσ. α΄ 22-β΄ 3) 22 Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐ­τὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
  Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: Κυρ. α΄ Λουκᾶ «῾Εστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ» (Λκ. ε΄ 1-11) 1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
  Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος Κυρ. ιϛ΄ ἐπιστ., «Συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν» (Β΄ Κορ. ϛ΄ 1-10) 1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ πα­­­ρα­καλοῦμεν μὴ εἰς κε­νὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέ­ξασθαι ὑμᾶς – 2…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. δ΄ 31-36) 31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλι­λαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐ­τοὺς ἐν τοῖς σάββασι· 32…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ι΄ 23-28) 23 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «Εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταυρῷ» (᾿Ιω. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25) 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκει­σαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος τοῦ εὐαγγελιστοῦ, Σεπτ. 26, «Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται» (Α΄ ᾿Ιω. δ΄ 12-19) 12 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. δ΄ 16-22) 16 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Εφεσ. α΄ 1-9) 1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰη­σοῦ Χριστοῦ διὰ θελή­μα­τος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. α΄ ἑβδομ. Λουκᾶ (Λκ. δ΄ 1-15) 1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγε­το ἐν τῷ Πνεύματι εἰς…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: μεγαλομάρτυρος, λγ΄ Κυρ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15) 10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως τοῦ Προδρόμου «᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου» (Λκ. α΄ 5-25) 5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου, Σεπτ. 23, «᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν» (Γαλ. δ΄ 22-27) 22 Ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. γ΄ 19-22) 19 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρ­χης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναι­κὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐ­τοῦ…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. δ΄ 28-ε΄ 10) 28 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 29 ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 21 Σεπτμβρίου
  Κυριακή 21 Σεπτμβρίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Κυρ. γ΄ νηστ., «῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Μρ. η΄ 34-θ΄ 1) 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 21 Σεπτμβρίου
  Κυριακή 21 Σεπτμβρίου Ἀπόστολος Κυρ. μετὰ τὴν ὕψωσιν, Κυρ. κα΄ ἐπιστ., «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος» (Γαλ. β΄ 16-20) 16 Εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαι­οῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, ὃ ζήτει τῇ Παρ. δ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν., «᾿Εγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με» (᾿Ιω. η΄ 21-30) 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· οὔπω συνίετε; 22 Καὶ ἔρχεται εἰς…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος Σαβ. μετὰ τὴν ὕψωσιν, ὃν ζήτει Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν» (Α΄ Κορ. α΄ 26-β΄ 5) 16 Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στε­φανᾶ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 45-53) 45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προά­γειν εἰς τὸ πέραν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00