Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Ιανουάριος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Βιβλιοπωλεῖα

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιε΄ Λουκᾶ, «Διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ᾿Ιεριχώ» (Λκ. ιθ΄ 1-10) 1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι κα­λούμενος Ζακχαῖος,…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ἱεράρχου, (῾Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2) 26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρ-τωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, 27 ὃς…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κδ΄ 34-37, 42-44) 34 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος ἡμέρας, Σαβ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. ε΄ 14-23) 14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέ­χε­σθε τῶν ἀσθενῶν, μακρο­θυμεῖτε…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ
  Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΕ΄ Λουκᾶ: Λουκ. ιθ΄ 1-10 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ­διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλού­μενος Ζακχαῖος, καὶ…
  Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2015 12:33
 • Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ
  Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τοῦ Ἁγίου: Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν…
  Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2015 12:11
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. η΄ Λουκᾶ (Λκ. ι΄ 25-37) 25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέ­στη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονο­μή­σω; 26 ὁ δὲ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος παραλειφθείς, Κυρ. κγ΄ ἐπιστ. (᾿Εφεσ. β΄ 4-10) 4 Ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2103 ~ 15-1-2015
  Πέμπτη, 22 Ιανουάριος 2015 09:54
 • ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιϛ΄ Ματθ. (Μτθ. κε΄ 14-30) 14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰ­­­δίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ μὲν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου, 22ας Ἰαν. (Β΄ Τιμ. α΄ 3-9) 3 Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • Τό ξάνοιγμα στή ζωή
  Τό ξάνοιγμα στή ζωή    Ὀταν τὰ πουλιὰ μεγαλώσουν, ἁ­­πλώνουν φτερὰ καὶ ἀφήνουν τὴ φωλιά τους. Θὰ πετάξουν μακριὰ νὰ φτιάξουν τὴ δική τους φωλιά, τὸ δικό τους σπίτι. …
  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:25
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον, Κυρ. ιδ΄ Ματθ. (Μτθ. κβ΄ 2-14) 2 Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασι­λεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3 καὶ ἀπέστειλε τοὺς…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος παραλειφθείς, Κυρ. ιδ΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. α΄ 21-β΄ 4) 21 Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, 22 ὁ καὶ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • «Αὐτὸς ποὺ πέφτει δὲν σηκώνεται;»
  «Αὐτὸς ποὺ πέφτει δὲν σηκώνεται;»    Ο προφήτης ­Ἱερεμίας, «ὁ τῶν ­προφη­τῶν συμπα­θέστατος», μὲ προφητι­κὴ δύναμη ὡς «στόμα Θεοῦ» ­κηρύττει μετάνοια στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμο­ποι­εῖ…
  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 12:04
 • ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Παρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «῎Εστη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23) 17 καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ.,(Β΄ Κορ. δ΄ 6-15) 6 Ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • Πέρασαν οἱ γιορτές;
  Πέρασαν οἱ γιορτές;    Αξιωθήκαμε καὶ φέτος νὰ ἑορτά­σου­με τὸ ἅγιο ­Δωδεκαήμερο μὲ τὶς τρεῖς μεγάλες ­δεσποτικὲς ἑορτές: τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῆς Περιτομῆς καὶ τῶν Θεοφανίων. ­Συνάμα ­τιμήσαμε…
  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 12:39
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον:  Κυρ. ιγ΄ Ματθ.(Μτθ. κα΄ 33-42) 33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤ­­­ρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. ιγ΄ ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιϛ΄ 13-24) 13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κρα­ταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον Κυρ. ιβ΄ Λουκᾶ, «Εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τινα κώμην» (Λκ. ιζ΄ 12-19) 12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες,…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ᾿Απόστολος 18ης ᾿Ιανουαρίου, (῾Εβρ. ιγ΄ 7-16) 7 Μνημονεύετε τῶν ἡγου­μένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλη­σαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Παρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «῎Εστη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23) 17 καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου,(῾Εβρ. ιγ΄ 17-21) 17 Πείθεσθε τοῖς ἡγου­μένοις ὑμῶν καὶ ὑπεί­κετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυ­πνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • Πρός τή ΝΙΚΗ - Ἰανουάριος 2014 - Τεῦχος 779
  Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015 10:31
 • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΒ΄ Λουκᾶ: Λουκ. ιζ΄ 12-19 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τινα κώ­μην ἀπήντησαν αὐ­­­τῷ δέκα ­λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔ­στησαν πόρρωθεν, καὶ…
  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 10:26
 • ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ
  ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΒ΄ Λουκᾶ: Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες…
  Δευτέρα, 05 Ιανουάριος 2015 12:52
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Κυρ. ιε΄ Ματθ. (Μτθ. κβ ΄ 35-46) 35 Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐ­­­τῶν, νομικός, πειράζων αὐ­τὸν καὶ λέγων· 36 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἀπόστολος: ἀποστόλου, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ΄ 1-11) 1 Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν και­ρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴ­δης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖ­ρας κα­κῶσαί τινας τῶν ἀπὸ…
  Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2014 00:00
 • Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν Β΄
  Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν Β΄ Εἶναι σημαντικὸ καὶ πολὺ βοηθητικὸ γιὰ τὰ παιδιά μας νὰ αἰσθάνονται ὅτι καταλαβαίνουμε τὶς ἀπορίες τους γιὰ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων καὶ κατανοοῦμε τὶς…
  Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014 00:00