Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Σεπτέμβριος 2014 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Βιβλιοπωλεῖα

 • Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. γ΄ 13-21) 13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄ­­­­ρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤ­­­θελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. η΄ 16-θ΄ 5) 16 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον τῆς Ἰνδίκτου, Πέμ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «῏Ηλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Ναζαρέτ» (Λκ. δ΄ 16-22) 16 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος,…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος τῆς ᾿Ινδίκτου, Σεπτ. 1, «Παρακαλῶ πρῶτον πάντων» (Α΄ Τιμ. β΄ 1-7) 1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 31 Αὐγούστου
  Κυριακή 31 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιβ΄ Ματθ., «Νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ γονυπετῶν» (Μτθ. ιθ΄ 16-26) 16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελ­θὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵ­­­να…
  Κυριακή, 31 Αύγουστος 2014 00:00
 • Κυριακή 31 Αὐγούστου
  Κυριακή 31 Αὐγούστου Ἀπόστολος τῆς Θεοτόκου, Νοεμ. 21ῃ, «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή» (῾Εβρ. θ΄ 1-7) 1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. 2…
  Κυριακή, 31 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 30 Αὐγούστου
  Σάββατο 30 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κ΄ 29-34) 29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι…
  Σάββατο, 30 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 30 Αὐγούστου
  Σάββατο 30 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. α΄ 26-β΄ 5) 26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ…
  Σάββατο, 30 Αύγουστος 2014 00:00
 • Θαυμαστὰ «σημεῖα»
  Θαυμαστὰ «σημεῖα» Ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ πρακτορεῖο ἐκκλη­σιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» πλη­ρο­φο­ρηθήκαμε γιὰ δύο θαυμαστὰ γεγο­νότα ποὺ συνέβησαν τὴν ἴδια μέρα (21-8-14) σὲ ἱεροὺς Ὀρθόδοξους Ναοὺς ποὺ ­ἀπέχουν χιλιάδες…
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 29 Αὐγούστου
  Παρασκευή 29 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «῎Ηκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεύς» (Μρ. ϛ΄ 14-30) 14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ…
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 29 Αὐγούστου
  Παρασκευή 29 Αὐγούστου Ἀπόστολος τοῦ Προδρόμου, Αὐγ. 29, «῾Ως ἐπλήρου ὁ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον» (Πρξ. ιγ΄ 25-32) 25 Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάν­νης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε…
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 00:00
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2094 1 & 15-8-2014
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 28 Αὐγούστου
  Πέμπτη 28 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 29-35) 29 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀν­­δρέου μετὰ Ἰακώβου…
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 28 Αὐγούστου
  Πέμπτη 28 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ζ΄ 1-10) 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ­ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ­ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην…
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας
  Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς ἡ τελικὴ τύχη τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἄ­­­γνωστη. Ἐπρόκειτο νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ στὶς 26 Αὐγούστου, ­ζητήθηκε…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 27 Αὐγούστου
  Τετάρτη 27 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 23-28) 23 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκρα­ξε 24 λέγων· ἔα,…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 27 Αὐγούστου
  Τετάρτη 27 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ϛ΄ 11-16) 11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται· 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 26 Αὐγούστου
  Τρίτη 26 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 16-22) 16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶ­δε­ Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ…
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 26 Αὐγούστου
  Τρίτη 26 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ε΄ 15-21) 15 Καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέ­θανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν…
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 00:00
 • «Μακάριοι οἱ πραεῖς»
  «Μακάριοι οἱ πραεῖς» Ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος βίαιος, σκληρός. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς γίνονται ὅλο καὶ χειρότερες, δυσ­κολεύουν. Πῶς θὰ ἐπιβιώσουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν βίαιο κόσμο; Μὰ…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 25 Αὐγούστου
  Δευτέρα 25 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἀποστόλων, 12 Νοεμ. (Μτθ. ε΄ 14-19) 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 25 Αὐγούστου
  Δευτέρα 25 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἀποστ. Τίτου, 25 Αὐγ. (Τίτ. α΄ 1-5, β΄ 15-γ΄ 2, 12-15) 1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ κατὰ πίστιν ἐκλε­κτῶν Θεοῦ καὶ ἐπί­γνω­σιν…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιὰ τὴν Κυριακὴ
  Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιὰ τὴν Κυριακὴ «Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του. Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν. Ἐφάνη δώδεκα φορὰς εἰς τοὺς…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Κυριακή 24 Αὐγούστου
  Κυριακή 24 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: Κυρ. ια΄ Ματθ., «῾Ωμοιώθη ἡ βασιλεία... βασιλεῖ ὃς ἠθέλησε συνᾶραι» (Μτθ. ιη΄ 23-35) 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βα­­­σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ­πῳ βασιλεῖ, ὃς…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Κυριακή 24 Αὐγούστου
  Κυριακή 24 Αὐγούστου Ἀπόστολος: Κυρ. ια΄ ἐπιστ., «῾Η σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς» (Α΄ Κορ. θ΄ 2-12) 2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπό­στο­λος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Μὴ βλέπουμε μόνο τὰ λάθη τοῦ ἄλλου
  Μὴ βλέπουμε μόνο τὰ λάθη τοῦ ἄλλου - Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας -  Δὲν ἀντέχω ἄλλο. Χωρίζουμε!».Αὐτὴ ἡ σκέψη ἔρχεται στὸ νοῦ, δει­­­­λὰ στὴν ἀρχή, πιὸ ἐπίμονα στὴ συνέχεια, ὅταν ἀρχίζουν οἱ…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 23 Αὐγούστου
  Σάββατο 23 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «Εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) 38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά.…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 23 Αὐγούστου
  Σάββατο 23 Αὐγούστου Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, Αὐγ. 15, «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β΄ 5-11) 5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 22 Αὐγούστου
  Παρασκευή 22 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μτθ. κδ΄ 27-33, 42-51) 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ…
  Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 22 Αὐγούστου
  Παρασκευή 22 Αὐγούστου Ἀπόστολος ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. δ΄ 13-18) 13 Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί­στευ­σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ…
  Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014 00:00