Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Αύγουστος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Βιβλιοπωλεῖα

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. θ΄ Ματθ., «᾿Ηνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ» (Μτθ. ιδ΄ 22-34): 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 10:33
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἀπόστολος: Κυρ. θ΄ ἐπιστ., «Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί» (Α΄ Κορ. γ΄ 9-17): 9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 09:58
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Τετ. γ΄ ἑβδ. Ματθ., «᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς» (Μτθ. ι΄ 16-22): 16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑ­­μᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 10:31
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἀπόστολος: τῶν ἁγίων, Κυρ. α΄ ἐπιστ., «Οἱ ἅγιοι πάντες» (῾Εβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2): 33 Οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰρ­γάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέ­τυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφρα­ξαν στόματα…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 09:51
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. θ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κα΄ 12-14, 17-20): 12 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέ­βαλε πάντας τοὺς πωλοῦν­τας…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 10:28
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιδ΄ 26-40): 26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει,…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 09:45
 • ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. θ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κ΄ 17-28): 17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 10:22
 • ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἀποστόλου Σίλα, ὃν ζήτει Σαβ. ε΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιε΄ 35-41): 35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 09:42
 • Ὁ «πιστὸς κτίστης»
  Ὁ «πιστὸς κτίστης»    Ποιὸς εἶναι ὁ «πιστὸς κτίστης»; Δὲν πρόκειται γιὰ ­κάποιον ἄν­θρω­πο, γιὰ κάποιον εὐσεβὴ οἰ­κοδόμο. Ὁ «πιστὸς ­κτί­στης» ποὺ ἐννοεῖται ἐδῶ εἶναι ὁ ­ἀληθινὸς Θεός.…
  Τρίτη, 28 Ιούλιος 2015 10:10
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. θ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κ΄ 1-16): 1 Ομοία γάρ ἐστιν ἡ βασι­λεία τῶν οὐρανῶν ἀν­­θρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώ­σασθαι ἐργάτας εἰς…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 10:15
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιγ΄ 4-ιδ΄ 5): 4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ…
  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 09:37
 • ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. θ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιη΄ 18-22, ιθ΄ 1-2, 13-15): 18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 12:03
 • ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἁγίων, Κυρ. μυροφόρων (Πρξ. ϛ΄ 1-7): 1 Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μα­θητῶν ἐγένετο γογ­γυ­­­σ­μὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι πα­ρε­­­­θεω­ροῦντο…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:12
 • ΝΑΟΙ ΘΕΟΥ ΕΜΨΥΧΟΙ
  ΝΑΟΙ ΘΕΟΥ ΕΜΨΥΧΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Θ΄ Ματθαίου: Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ…
  Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2015 11:12
 • ΞΕΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΒΟ!
  ΞΕΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΒΟ! ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Θ΄ Ματθαίου: Ματθ. ιδ΄ 22-34 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν…
  Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2015 10:59
 • Tοῦ προσφέρουμε τὰ δικά Του
  Tοῦ προσφέρουμε τὰ δικά Του    Στὸ βιβλίο «Α΄ ­Παραλειπομένων» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ­ὑπάρχει μιὰ θαυμάσια προσευχὴ τοῦ προφήτου καὶ βασιλιᾶ Δαβίδ. Τὴν ἀπη­ύθυνε στὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ νὰ Τὸν…
  Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2015 10:52
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, ᾿Απριλ. 23, «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν» (᾿Ιω. ιε΄ 17-ιϛ΄ 2): 17 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 12:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου, ᾿Οκτ. 26, «᾿Ενδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10): 1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυ­ναμοῦ ἐν τῇ χάριτι…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:07
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον Κυρ. η΄ Ματθ. «Εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς» (Μτθ. ιδ΄ 14-22): 14 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶ­δε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐ-σ­πλαγ­χνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:54
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ᾿Ἀπόστολος τῆς ὁσιομάρτυρος, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν» (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5): 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:04
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Σαβ. ϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Οὐδεὶς λύχνον ἅψας» (Λκ. η΄ 16-21): 16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑ­­­ποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:51
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος τῆς ἁγίας, Σεπτ. 23, «᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν» (Γαλ. δ΄ 22-27): 22 Γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβρα­ὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:01
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. η΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιζ΄ 10-18): 10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγον­­τες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέ­γουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:34
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. η΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ια΄ 8-23): 8 Οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· 9 καὶ γὰρ οὐκ…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 10:57
 • Ἡ Ὀρθοδοξία χῶρος ἑνότητος
  Ἡ Ὀρθοδοξία χῶρος ἑνότητος    Ἡμνήμη τῶν ἁγίων Πα­τέ­ρων τῆς Δ΄ Οἰ­­κουμενικῆς Συνόδου, ποὺ ­ἑορτάζεται κάθε χρόνο τὴν Κυριακὴ μεταξὺ 13 καὶ 19 ­Ἰουλίου καὶ φέτος συμπίπτει στὶς 19…
  Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2015 10:30
 • ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. η΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιϛ΄ 24-28): 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνη­σάσθω ἑαυτὸν…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:29
 • ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. η΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ι΄ 28-ια΄ 8): 28 Ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, τοῦ­το εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθί­ετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 10:54
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: μυροφόρου, Τρ. δ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. η΄ 1-3): 1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 11:27
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. η΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ι΄ 12-23): 12 Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος·…
  Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015 10:50
 • «Ἐπαινοῦμεν τοὺς κατὰ προαίρεσιν ἀγαθοὺς» (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
  «Ἐπαινοῦμεν τοὺς κατὰ προαίρεσιν ἀγαθοὺς» (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) «Ὅτε δυνατὸς εἶ ἐν ἔργοις, τὴν νεότητά σου ταῖς ἁμαρτίαις προσαναλίσκεις. Ὅτε ἀποκάμῃ τὰ ὄργανα, τότε προσάγεις αὐτὰ τῷ Θεῷ, ὅτε εἰς οὐδὲν αὐτοῖς ἔστι…
  Τρίτη, 21 Ιούλιος 2015 11:28