Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Μάρτιος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Βιβλιοπωλεῖα

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τῶν Βαΐων: Φιλιπ. δ΄ 4-9 Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ…
  Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2015 10:42
 • ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τῶν Βαΐων: Ἰωάν. ιβ΄ 1-18 Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθα­νίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς,…
  Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2015 10:17
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον, «Παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς δώδεκα» (Μρ. ι΄ 32-45):  32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀ­­­­ναβαίνοντες εἰς Ἱεροσό­­λυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦν­­­­­­­­­­­­­­­το,…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 13:09
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀπόστολος Κυρ. ε΄ νηστ., «Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεύς» (῾Εβρ. θ΄ 11-14): 11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:41
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον, Σεπτ. 8, εἰς τὸν ὄρθρον, «᾿Αναστᾶσα Μαριάμ» (Λκ. α΄ 39-49, 56):  39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐ­πο­ρεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν με­τὰ…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 13:05
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ Απόστολος τῆς Θεοτόκου, Νοεμ. 21, «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή» (῾Εβρ. θ΄ 1-7): 1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:37
 • ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ
  ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: Μάρκ. ι΄ 32-45 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέ­­γειν τὰ…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 11:58
 • Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ
  Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: Ἑβρ. θ΄ 11-14 Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:12
 • «Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν»
  «Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν»    Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπευθύνει πρὸς τὴν Παναγία καὶ τοῦτο τὸν χαιρετισμό: «Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν»· χαῖρε, τῆς λέει,…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 12:02
 • Σάν... ζεστασιὰ
  Σάν...   ζεστασιὰ    Ἐγώ, ποὺ λές, πάτερ, δὲ λέω, εἶχα πάν­τοτε σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, πήγαινα τὶς Κυριακὲς στὴ Λειτουργία, ἄναβα τὸ κερί μου, καθόμουνα μέχρι τὸ…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 11:26
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον, ὃ ζήτει Μαρτ. 25, «Συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ» (Λκ. α΄ 24-38): 24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέ­ρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:58
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, ὃν ζήτει Μαρτ. 25, «῾Ο ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι» (῾Εβρ. β΄ 11-18): 11 Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:32
 • «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου»
  «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου»    Κάθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε οἱ πι­­στοὶ χριστιανοὶ τὴ ­μεγάλη γιορ­τὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑ­­­περ­α­γίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, μὲ εὐ­­γνωμοσύνη ­στρεφόμαστε πρὸς τὸ σε­­πτὸ…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 11:05
 • Ἡ καταφρόνηση τοῦ θανάτου στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ̓21
  Ἡ καταφρόνηση τοῦ θανάτου στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ̓21    Οἱ ἐπαναστάσεις καὶ οἱ πόλεμοι ποὺ γίνονται στὶς ἡμέρες μας εἶναι συν­ήθως ­πόλεμοι ­συμφερόντων. Ἡ Ἐπανάσταση ὅμως τοῦ 1821 δὲν μοιάζει μ’ αὐτοὺς τοὺς…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 10:01
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον, «῎Ανθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ» (Μρ. θ΄ 17-31): 17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:54
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ᾿Απόστολος Κυρ. δ΄ νηστ., «Τῷ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός» (῾Εβρ. ϛ΄ 13-20) 13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγει­λάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι,…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:29
 • «Ἡ ἁγία Δροσίς, ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, καὶ αἱ σὺν αὐτῇ πέντε κανονικαὶ»
  «Ἡ ἁγία Δροσίς, ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, καὶ αἱ σὺν αὐτῇ πέντε κανονικαὶ»    Στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διω­γμῶν τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Τραϊ­ανοῦ (98-117), στὴν Ἀντιόχεια, ὑ­­­πῆρχαν πέντε ἐνάρετες παρθένες χριστιανές.    Αὐτές, χωρὶς νὰ ὑ­­­πολογίζουν τὴ ζωή…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 12:09
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον  (Μρ. ζ΄ 31-37): 31 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶ­­νος ἦλθε πρὸς τὴν θάλασ­σαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέ­σον τῶν ὁρίων Δεκαπόλε­ως.…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:50
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀπόστολος Σαββάτου δ΄ ἑβδομάδος νηστειῶν (῾Εβρ. ϛ΄ 9-12):  9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν. 10 οὐ…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:26
 • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»: Μάρκ. θ΄ 17-31 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· διδάσκαλε, ­ἤνεγκα…
  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 13:35
 • Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ
  Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»: Ἑβρ. ς΄ 13-20 Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 10:58
 • Ὁ Ζέρβας καὶ ὁ Ἀλῆ-πασᾶς
  Ὁ Ζέρβας καὶ ὁ Ἀλῆ-πασᾶς    Ὁ Ἀλῆ-Πασᾶς (1744-1822) ἀντιμετώπιζε τὴ σθεναρὴ ἄρνηση τῶν ἀγωνιστῶν Σουλιωτῶν(*), ἀκόμη καὶ στὶς πλέον δελεαστικές του προτάσεις. Ἤθελε μὲ κάθε τρόπο νὰ κάμψει τὸ…
  Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 13:15
 • Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες, οἱ ἀληθινὰ ἐλεύθεροι
  Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες, οἱ ἀληθινὰ ἐλεύθεροι    Ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τοῦ 1821 εἶναι τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ­ἱ­στο­ρίας. Οἱ πρόγονοί μας ­ἀποδύθηκαν σ᾿ ἕ­­­­­­­ναν ὑπεράνθρωπο ἀγώνα ἐν­αν­τί­ον πολὺ ἰσχυρότερου…
  Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 13:10
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2107 ~ 15-3-2015
  Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015 10:56
 • Καθὼς ἡ μέρα τελειώνει...
  Καθὼς ἡ μέρα τελειώνει...    Πέρασε καὶ ἡ σημερινὴ ­μέρα. Ἐ­­­­πιστρέψαμε στὰ σπίτια μας μὲ τὸν κόπο τῆς ἐργασίας μας, τὶς ἐντυπώσεις, τὶς ἐμπειρίες καὶ τὰ γεγονότα ποὺ ζήσαμε.…
  Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 12:15
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον, «Ὅς τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Μρ. η΄ 34-θ΄ 1): 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:47
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀπόστολος Κυρ. γ΄ νηστ., «῎Εχοντες ἀρχιερέα μέγαν» (῾Εβρ. δ΄ 14-ε΄ 6): 14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:22
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγέλιον  (Μρ. β΄ 14-17): 14 Καὶ παράγων εἶδε Λευῒν τὸν τοῦ Ἀλφαίου, καθήμενον­ ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέ­γει αὐ­­τῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀνα­στὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:44
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀπόστολος Σαββάτου γ΄ ἑβδομάδος νηστειῶν (῾Εβρ. ι΄ 32-38) 32 Ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε…
  Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 12:18
 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως: Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1 Eἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀ­­­­παρνησά­σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω…
  Τρίτη, 03 Μάρτιος 2015 10:11