Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Αύγουστος 2014 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Βιβλιοπωλεῖα

 • Παρασκευή 29 Αὐγούστου
  Παρασκευή 29 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «῎Ηκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεύς» (Μρ. ϛ΄ 14-30) 14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ…
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 29 Αὐγούστου
  Παρασκευή 29 Αὐγούστου Ἀπόστολος τοῦ Προδρόμου, Αὐγ. 29, «῾Ως ἐπλήρου ὁ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον» (Πρξ. ιγ΄ 25-32) 25 Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάν­νης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε…
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 00:00
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2094 1 & 15-8-2014
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 28 Αὐγούστου
  Πέμπτη 28 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 29-35) 29 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀν­­δρέου μετὰ Ἰακώβου…
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 28 Αὐγούστου
  Πέμπτη 28 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ζ΄ 1-10) 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ­ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ­ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην…
  Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας
  Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς ἡ τελικὴ τύχη τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἄ­­­γνωστη. Ἐπρόκειτο νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ στὶς 26 Αὐγούστου, ­ζητήθηκε…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 27 Αὐγούστου
  Τετάρτη 27 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 23-28) 23 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκρα­ξε 24 λέγων· ἔα,…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 27 Αὐγούστου
  Τετάρτη 27 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ϛ΄ 11-16) 11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται· 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν…
  Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 26 Αὐγούστου
  Τρίτη 26 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. α΄ 16-22) 16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶ­δε­ Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ…
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 26 Αὐγούστου
  Τρίτη 26 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ε΄ 15-21) 15 Καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέ­θανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν…
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 00:00
 • «Μακάριοι οἱ πραεῖς»
  «Μακάριοι οἱ πραεῖς» Ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος βίαιος, σκληρός. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς γίνονται ὅλο καὶ χειρότερες, δυσ­κολεύουν. Πῶς θὰ ἐπιβιώσουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν βίαιο κόσμο; Μὰ…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 25 Αὐγούστου
  Δευτέρα 25 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἀποστόλων, 12 Νοεμ. (Μτθ. ε΄ 14-19) 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 25 Αὐγούστου
  Δευτέρα 25 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἀποστ. Τίτου, 25 Αὐγ. (Τίτ. α΄ 1-5, β΄ 15-γ΄ 2, 12-15) 1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ κατὰ πίστιν ἐκλε­κτῶν Θεοῦ καὶ ἐπί­γνω­σιν…
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 00:00
 • Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιὰ τὴν Κυριακὴ
  Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιὰ τὴν Κυριακὴ «Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του. Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν. Ἐφάνη δώδεκα φορὰς εἰς τοὺς…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Κυριακή 24 Αὐγούστου
  Κυριακή 24 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: Κυρ. ια΄ Ματθ., «῾Ωμοιώθη ἡ βασιλεία... βασιλεῖ ὃς ἠθέλησε συνᾶραι» (Μτθ. ιη΄ 23-35) 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βα­­­σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ­πῳ βασιλεῖ, ὃς…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Κυριακή 24 Αὐγούστου
  Κυριακή 24 Αὐγούστου Ἀπόστολος: Κυρ. ια΄ ἐπιστ., «῾Η σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς» (Α΄ Κορ. θ΄ 2-12) 2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπό­στο­λος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ…
  Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014 00:00
 • Μὴ βλέπουμε μόνο τὰ λάθη τοῦ ἄλλου
  Μὴ βλέπουμε μόνο τὰ λάθη τοῦ ἄλλου - Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας -  Δὲν ἀντέχω ἄλλο. Χωρίζουμε!».Αὐτὴ ἡ σκέψη ἔρχεται στὸ νοῦ, δει­­­­λὰ στὴν ἀρχή, πιὸ ἐπίμονα στὴ συνέχεια, ὅταν ἀρχίζουν οἱ…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 23 Αὐγούστου
  Σάββατο 23 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «Εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) 38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά.…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Σάββατο 23 Αὐγούστου
  Σάββατο 23 Αὐγούστου Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, Αὐγ. 15, «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β΄ 5-11) 5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ…
  Σάββατο, 23 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 22 Αὐγούστου
  Παρασκευή 22 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μτθ. κδ΄ 27-33, 42-51) 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ…
  Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014 00:00
 • Παρασκευή 22 Αὐγούστου
  Παρασκευή 22 Αὐγούστου Ἀπόστολος ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. δ΄ 13-18) 13 Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί­στευ­σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ…
  Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 21 Αὐγούστου
  Πέμπτη 21 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ια΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κδ΄ 13-28) 13 Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας…
  Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 00:00
 • Πέμπτη 21 Αὐγούστου
  Πέμπτη 21 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. δ΄ 1-12) 1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην κα­θὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκα­κοῦμεν, 2 ἀλλ᾿ ἀπειπάμεθα τὰ κρυ­­πτὰ…
  Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 20 Αὐγούστου
  Τετάρτη 20 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ια΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ΄ 29-39) 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅ­­­τι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ…
  Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τετάρτη 20 Αὐγούστου
  Τετάρτη 20 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. γ΄ 4-11) 4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν. 5 οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν…
  Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 19 Αὐγούστου
  Τρίτη 19 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ια΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ΄ 23-28) 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ…
  Τρίτη, 19 Αύγουστος 2014 00:00
 • Τρίτη 19 Αὐγούστου
  Τρίτη 19 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. β΄ 14-γ΄ 3) 14 Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν…
  Τρίτη, 19 Αύγουστος 2014 00:00
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 Ἀδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. ἡ ἐμὴ ἀπολο­γία τοῖς…
  Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 18 Αὐγούστου
  Δευτέρα 18 Αὐγούστου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ια΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ΄ 13-22) 13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει…
  Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2014 00:00
 • Δευτέρα 18 Αὐγούστου
  Δευτέρα 18 Αὐγούστου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. β΄ 3-15) 3 Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με…
  Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2014 00:00