Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Ιούνιος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Βιβλιοπωλεῖα

 • «Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις»
  «Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις»    Πολλοὶ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἁμαρτήματά τους, ἐ­­­πικαλοῦνται τὸ ὅτι γεν­νήθηκαν ἄν­θρωποι. Τοὺς ἀκοῦμε νὰ λέ­νε: ­«Ἄνθρωποι εἴμαστε, σφάλματα κάνουμε».   Βεβαίως κανεὶς δὲν…
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 12:22
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. α΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ε΄ 20-26): 20 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,…
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 10:26
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. α΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. α΄ 18-27): 18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀ­δικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν…
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 09:53
 • Πρός τή ΝΙΚΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - Τεῦχος 784
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 11:40
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2112 ~ 1-6-2015
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 11:27
 • Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἔρασμος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες
  Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἔρασμος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἔρασμος ἔ­­ζησε στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διωκτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ τοῦ Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.). Ἡ ­καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀν­τιόχεια…
  Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 11:17
 • ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. α΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. δ΄ 23-ε΄ 13): 23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐ­­τῶν καὶ κηρύσσων…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:41
 • ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. α΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. α΄ 1-7, 13-17): 1 Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπό­στολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ 2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:22
 • ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
  ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τῶν Ἁγίων Πάντων: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:56
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
  ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τῶν Ἁγίων Πάντων: Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2 Aδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαν­το δικαιοσύνην, ἐπέτυχον…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 13:02
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον Δευτ. α΄ ἑβδ. Ματθαίου, «῾Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε» (Μτθ. ιη΄ 10-20): 10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγ­­­γελοι…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:37
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος Δευτ. ἁγ. Πνεύματος, «῾Ως τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» (᾿Εφεσ. ε΄ 8-19): 8 Ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε·…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:18
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον Κυρ. η΄ ᾿Ιωάν., «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς» (᾿Ιω. ζ΄ 37-52, η΄ 12) 37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:26
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, Κυρ. η΄ Πράξ. (Πρξ. β΄ 1-11): 1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦ­σθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεν­τη­κοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμο­θυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 12:14
 • «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν…»
  «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν…»    «Πεντηκοστὴν ­ἑορτάζομεν…». Γιορτάζουμε ­Πεντηκοστή. Δη­­λαδὴ ποιὸ γεγονός; Ὅ­­­­πως διηγεῖται ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὶς «Πράξεις» (βλ. Πράξ. β´ 1-13), στὶς ἐννιὰ τὸ πρωὶ τῆς…
  Παρασκευή, 29 Μάιος 2015 13:38
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ Ἀπόστολος κοιμηθέντων, «Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν» (Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17): 13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆ­σθε καθὼς καὶ…
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 10:43
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον Σαβ. πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (ια΄ ἑωθινόν), «᾿Εφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς» (᾿Ιω. κα΄ 14-25): 14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφα­νερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μα­θηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς…
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 10:35
 • «...ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ»
  «...ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2015 Τῆς Πεντηκοστῆς: Ἰω. ζ΄ 37-52, η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·…
  Παρασκευή, 22 Μάιος 2015 14:45
 • ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2015 Τῆς Πεντηκοστῆς: Πράξ. β΄ 1-11 Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.…
  Παρασκευή, 22 Μάιος 2015 14:53
 • Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ    Ὅταν ἀνοίγει τὰ φτερά του, τὸ δά­­­σος σωπαίνει. Ἡ σκιά του ἁ­­­πλώνεται σὰ μαῦρο σύννεφο στὶς ὀρθοπλαγιὲς τῶν βουνῶν. Ἔπειτα ἀρχίζει νὰ ἀνεβαίνει. Ἀργά……
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 10:53
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιζ΄ 18-26): 18 Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέ­στειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν…
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 10:12
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κζ΄ 1-κη΄ 1): 1 Ως δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀπο­­πλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλί­­αν, παρεδίδουν τόν τε Παῦ­­­­λον καί…
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 10:01
 • Οἱ πορεῖες τοῦ Θεοῦ
  Οἱ πορεῖες τοῦ Θεοῦ    Ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ Θε­ός, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ» (Ψαλ. ξζ΄ [67] 25).   Ὁ θεόληπτος Δαβίδ,…
  Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 09:53
 • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιϛ΄ 22-33): 22 Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ…
  Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 10:49
 • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κε΄ 13-19): 13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κα­τή­ν­τησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπα­­­σόμενοι τὸν Φῆστον.…
  Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 10:45
 • 2. Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς Πάπα καὶ Πατριάρχου: Ἀπαράδεκτη ἐνέργεια
  2. Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς Πάπα καὶ Πατριάρχου: Ἀπαράδεκτη ἐνέργεια Γράψαμε στὸ προηγούμενο ­ἄρ­­θρο πῶς γινόταν ­παλαιότερα καὶ πῶς γίνεται σήμερα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως ὁ ­ἀ­­­σπα­σμὸς τῆς ἀγάπης. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τονίζοντας ὅτι…
  Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 10:41
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιϛ΄ 15-23): 15 Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται…
  Τρίτη, 26 Μάιος 2015 13:17
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κγ΄ 1-11):  1 Ατενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν· ἄν­δρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ…
  Τρίτη, 26 Μάιος 2015 13:12
 • «Αἱ παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ψυχήν μου»
  «Αἱ παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ψυχήν μου»    Ὁ βασιλιὰς Δαβὶδ ἀντιμετώπισε πο­­­λὺ μεγάλη δοκιμασία, ὅταν ἐ­­πα­­νε­στάτησε τὸ παιδί του, ὁ ὑ­­­περή­φα­νος καὶ φιλόδοξος Ἀβεσσαλώμ. Τὸν πρόδωσε καὶ ὁ καλύτερος συνεργάτης του,…
  Τρίτη, 26 Μάιος 2015 12:58
 • ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ζ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιϛ΄ 2-12): 2 Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσ­φέρειν τῷ…
  Τρίτη, 26 Μάιος 2015 12:54